STORYTRAIL BRIELLE - Stadsavonturen
Op 21 oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, vertelt Franciscus over de razendsnelle groei en bloei van de kersverse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en welke rol en spilfunctie Den Briel daarin had. Het gaat over Geuzen en Spanjaarden, vorsten en regenten, handelaren, uitvinders, spionnen, de Slag bij Kijkduin en de admiraals die daarin vochten voor wat ze waard waren.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Brielle wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten voor de Storytrail op https://storytrail.nl/stadswandeling-brielle/
Open inschrijving StoryTrail Planning:

STORYTRAIL DEN HAAG - Stadsavonturen
Den Haag is de regeringszetel van ons land. De graven van Holland hebben daar -letterlijk- de eerste steen voor laten leggen, halverwege de 13e eeuw. De omliggende Hollandse steden waren kennelijk jaloers, want ze hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat Den Haag geen vestingstad werd; geen stadsrechten kreeg. Toch wordt Den Haag een stad genoemd en is het zelfs de op twee na grootste gemeente van ons land. En waar een landsbestuur zetelt, daar zijn ook intriges. Mensen met een eigen agenda. Mensen die grote lof krijgen toegezwaaid, maar die men opeens medogenloos kan laten vallen. En het waren niet enkel mannen die de geschiedenis van 's-Gravenhage schreven, het waren zeker ook vrouwen die Den Haag kleur gaven.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Den Haag wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten voor de Storytrail op https://storytrail.nl/stadswandeling/den-haag/
Open inschrijving  StoryTrail Planning:

STORYTRAIL ENKHUIZEN - Stadsavonturen
Enkhuizen werd in de 16e en 17e eeuw 'Meester van de Zuiderzee' genoemd. Er woonden enorm nieuwsgierige mensen. Er kwamen berooide mensen die hoopten daar een beter bestaan op te kunnen bouwen. Het was de woonplaats van de vermaarde stadsdokter Paludanus, met zijn wijd en zijd bekende rariteitenkabinet. In Enkhuizen was een van de zes Kamers van de VOC gevestigd. De StoryTrail Enkhuizen is een stadswandeling met verhalen over kleine mensen en grote mensen, listige mensen en onbevangen mensen, tegen het prachtige decor van deze historische stad.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Enkhuizen wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten op http://storytrail.nl/stadswandeling-enkhuizen/
Open inschrijving  StoryTrail Planning:

STORYTRAIL HAARLEM - Stadsavonturen
Wandelen door Haarlem. Genieten van de aanblik van de stad en van verhalen over haar inwoners. De StoryTrail stadswandeling Haarlem vertelt over de roemruchte graven van Holland, de Haarlemse drukker Lautje, de opstand tegen Spanje, een populaire Haarlemmer met een bedenkelijke reputatie en meer.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Haarlem wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten op http://storytrail.nl/stadswandeling-haarlem/
Open inschrijving  StoryTrail Planning:
Zondag 19 mei - 14:00 uur
Zondag 21 juli - 14:00 uur
Zondag 18 augustus - 14:00 uur
Zondag 15 september - 14:00 uur
Zondag 20 oktober - 14:00 uur
Zondag 17 november - 14:00 uur
Zondag 15 december - 14:00 uur

STORYTRAIL HET HUYS TEN DONCK - Stadsavonturen
In Ridderkerk staat Het Huys ten Donck, buitenplaats van de familie Groeninx van Zoelen. De enige buitenplaats nog in de regio Rotterdam. De familie bewoont het al meer dan drie eeuwen en heeft veel bewaard. Stadsavonturen mocht hun familiegeschiedenis inzien.
Ga mee op StoryTrail en maak kennis met Cornelis Groeninx die trouwt met Catharina van Zoelen. Een bekwaam man, maar ook opvliegend van aard. Leer de passie kennen van Otto Paulus voor Den Donck, zijn familie en het personeel. Er zijn zoveel verhalen en anekdotes en er is zoveel te zien in het Engelse landschapspark en Donckse bos.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Leiden wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten op https://storytrail.nl/wandeling/huys-ten-donck/
Open inschrijving  StoryTrail Planning:

STORYTRAIL LEIDEN - Stadsavonturen
In de lente van 1574 arriveert een grote Spaanse legermacht voor de poorten van de stad Leiden. Het moet de stad tot de orde roepen en terugbrengen in het gareel, omdat Leiden de kant van de opstandige Willem van Oranje heeft gekozen. Maar Leiden houdt de poorten stevig op slot. De StoryTrail stadswandeling Leiden komt de stad wel binnen en vertelt hoe de gewone burger het beleg het hoofd probeert te bieden en van de dilemma's waar de burgemeester van de stad en de commandant van de Spanjaarden mee te kampen hebben.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Leiden wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten op http://storytrail.nl/stadswandeling-leiden/
Open inschrijving  StoryTrail Planning:
Zondag 10 maart - 14:00 uur
Zondag 14 juli - 14:00 uur
Zondag 11 augustus - 14:00 uur
Zondag 10 november - 14:00 uur
Zondag 8 december - 14:00 uur

STORYTRAIL SOESTERBERG - Stadsavonturen
Vliegbasis Soesterberg. Ooit ten strengste verboden voor iedereen, tenzij je op de basis werkte. Bakermat van de Nederlandse luchtvaart. Ten tijde van de Koude Oorlog was het de standplaats van het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron, bijgenaamd 'Wolfhounds'. Nu bevindt zich op de basis het Nationaal Militair Museum en kun je heerlijk fietsen en wandelen in de prachtige natuur. Als je meegaat met Stadsavonturen voel je echter nog de spanning en rillingen van de Koude Oorlog. Waarom zat de Amerikaanse luchtmacht daar, wie had ze gevraagd? Wat ging er bijna mis in 1989? Trek je outdoor wandelschoenen aan en ga mee op een 'highly classified' avontuur.
De onderstaande data zijn open inschrijvingen waarvoor je kaarten kunt bestellen. Als je met een gezelschap op een zelfgekozen datum de StoryTrail Soesterberg wilt beleven, kan dat ook. Ga naar onderstaande site en klik op 'Groepen'.
Reserveer kaarten op http://storytrail.nl
Open inschrijving  StoryTrail Planning:

agenda

Contact

info@franslimburg.nl
06 533 90 170